MammaUnitedprm

Fastighetsbolag samverkar för mammors hälsa i Eskilstuna

Under våren är Faskunge Fastigheter med och startar en hälsosatsning för mammor i Eskilstuna! De erbjuds ett kostnadsfritt program för att förbättra sin hälsa och motverka utanförskap. Bakom satsningen står den ideella organisationen Mamma United och fem fastighetsbolag: Faskunge, Kfast, RG Bostad, Sehlhall och Hoivatilat.
 
Så här beskriver Anja Nordenfelt, grundare av Mamma United, satsningen och bakgrunden till denna: 
– Hälsoklyftorna i Sverige ökar och den förväntade livslängden framför allt för kvinnor med kort utbildning är lägre än för kvinnor med högre utbildning. Små insatser kan ofta göra stor skillnad. Vi ger mammorna kunskap och motivation till att förändra sin livsstil och må bättre. För många mammor blir träffarna en trygg plats där de kan hitta nya vänner och lära sig mer om hur samhället fungerar.
 
Förhoppningsvis påverkar mammornas förändring hela familjen positivt. Mammorna träffas regelbundet och på programmet står föreläsningar om föräldraskap, fysisk aktivitet, sömn, kvinnokroppen och våld i nära relationer. Inbjudna till träffarna är lokala experter, bland annat polis och socialtjänst som berättar om sin verksamhet och hur de kan hjälpa mammorna.
 
– Vi har under många år engagerat oss i samhällsfrågor och tror mycket på ett förebyggande arbete. För oss handlar det inte bara om boende i våra områden, man måste se till helheten. Satsningen är en långsiktig investering för att motverka utanförskap och skapa ett tryggare Eskilstuna, menar Ankie Bandstigen, VD och grundare Faskunge.

Share this post

Loading...