MammaUnited

Faskunge vill stärka mammor i Eskilstuna

Faskunge Fastigheter inleder samarbete med Mamma United.

Som samhällsbyggare med stark lokal förankring kommer Faskunge Fastigheter nu att investera ännu mer i Eskilstuna. Inte bara i Borsökna utan med ett vidare perspektiv på staden.

Tillsammans med den ideella organisationen Mamma United kommer Faskunge att bidra med förebyggande insatser för att minska uppkomsten av ojämlik hälsa, utanförskap och bidra till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Arbetet kommer att gå genom mammorna. Inom ramen för Mamma Uniteds verksamhet kommer kvinnor ges möjlighet att kostnadsfritt förstärka sitt nätverk, få kunskap och verktyg och motivation inom områden som kan stärka deras hälsa, föräldraskap och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Mamma United hjälper kvinnor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de blir integrerade i samhället och känner sig som en del i ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Den framtiden vill Faskunge Fastigheter se för Eskilstuna.

Läs gärna mer om Mamma United på deras hemsida.

Share this post

Loading...